Xiao shi de zi dan

Verified
Runtime: USA:108 minutes

Xiao shi de zi dan is a action film released in 2012. The film stars Kai Chi Liu as Boss Ding, as and as . Xiao shi de zi dan was produced for $12,000,000.

View more action movies from 2012

Filming Locations

Shanghai, China

Review Xiao shi de zi dan
Your Rating
Your Review
      Loading reviews...