Jian yu

Runtime: Hong Kong:117 minutes
0.0

Jian yu is a action film released in 2010. The film stars Michelle Yeoh as Zeng Jing, Woo-sung Jung as Jiang Ah-sheng and Xueqi Wang as Cao Feng, The Wheel King. Jian yu was produced for $12,000,000.

View more action movies from 2010

Review Jian yu
Your Rating
Your Review
      Loading reviews...