Chi bi Part II: Jue zhan tian xia

Runtime: 142 minutes

Chi bi Part II: Jue zhan tian xia is a action film released in 2009. The film stars Tony Chiu Wai Leung as Zhou Yu, Takeshi Kaneshiro as Zhuge Liang and Fengyi Zhang as Cao Cao. Chi bi Part II: Jue zhan tian xia was produced for $80,000,000.

View more action movies from 2009

Chi bi Part II: Jue zhan tian xia Photos

Chi bi Part II: Jue zhan tian xia
Chi bi Part II: Jue zhan tian xia
Chi bi Part II: Jue zhan tian xia
Chi bi Part II: Jue zhan tian xia
Chi bi Part II: Jue zhan tian xia
Chi bi Part II: Jue zhan tian xia
Chi bi Part II: Jue zhan tian xia
Review Chi bi Part II: Jue zhan tian xia
Your Rating
Your Review
      Loading reviews...